Ἡ κάνναβις φαίνεται να είναι γνωστή ήδη από την Νεολιθική εποχή, η παλαιότερη όμως μνεία της λέξης μάς παραδίδεται από τον Ηρόδοτο (περίπου 440 π.Χ.), όταν μιλάει για τους Σκύθες και Θράκες, και μας πληροφορεί για την παραγωγή ενδυμάτων από το φυτό, και τα πλεονεκτήμα

Δείτε τη φωτογραφική παρουσίαση του τριημέρου στη σελίδα μας στο facebook: 

Leclercq 2006.jpg

Jean-Paul Leclercq |www.artextiles.org

Jean-Paul Leclercq 

JEAN-PAUL LECLERCQ

No front page content has been created yet.