Η λέξη ἄωτος πολύ πιθανώς συμπεριλαμβάνεται σε ένα ευρύ γλωσσικό σμήνος, μαζί με το παλαιό ρήμα ἄημι (φυσώ), αὔρα, uentus, ἄελλα, αὔξω. Σημασιακά, κάτι που γεννάται σχεδόν από το τίποτε και βαθμηδόν αυξάνει, διογκώνεται, όπως γίνεται στα φυτά.

Δείτε τη φωτογραφική παρουσίαση του τριημέρου στη σελίδα μας στο facebook: 

Τη Δευτέρα 12 Μαρτίου, η αντιπρόεδρος του ARTEX και ομότιμη Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρή

No front page content has been created yet.