Πειραματικη αρχαιολογια

Η πειραματική αρχαιολογία είναι ένας επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη διενέργεια προσεκτικά ελεγχόμενων πειραμάτων για να ελέγξει αρχαιολογικές υποθέσεις για την λειτουργία αρχαίων τεχνικών και πρακτικών. Μέσω της πειραματικής μεθόδου, οι αρχαιολόγοι ανακατασκευάζουν απομιμήσεις αρχαίων αντικειμένων χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τεχνικές γνωστές στην εκάστοτε εποχή.

Αν και συχνά συνδέεται με την βιωματική αρχαιολογία (experiential archaeology), τις δράσεις που αναβιώνουν αρχαίες πρακτικές και στις οποίες έχουμε την ευκαιρία να φορέσουμε αρχαιοπρεπή ρούχα και να συμμετάσχουμε σε δραστηριότητες που μιμούνται αυτές του παρελθόντος, η πειραματική αρχαιολογία διακρίνεται από αυτήν μέσω της επιστημονικής της εγκυρότητας ως εργαλείου της έρευνας.

Στον τομέα του αρχαιολογικού υφάσματος, η πειραματική αρχαιολογία μάς δίνει για παράδειγμα την ευκαιρία να εξετάσουμε την λειτουργία των εργαλείων της κλωστοϋφαντουργίας και να ελέγξουμε την εγκυρότητα των υποθέσεών μας. Σε τί χρησίμευαν τα διαφορετικά σχήματα αγνύθων; Ποιό μέγεθος αγνύθας ταιριάζει σε συγκεκριμένο πάχος κλωστής; Η προσπάθεια ανακατασκευής αρχαίων υφασμάτων σε πιστή ανακατασκευή αρχαίου αργαλειού μάς φέρνει σε επαφή με τα προβλήματα της τεχνικής, με την χρήση των εργαλείων και με τις δυνατότητες του αργαλειού αυτού. Παράλληλα ερχόμαστε σε επαφή με κινήσεις και διεργασίες απαραίτητες για την εφαρμογή της κάθε τεχνικής.

Η μελέτη των αρχαίων βαφών είναι επίσης ένας τομέας που ευνοείται από την εφαρμογή της πειραματικής αρχαιολογίας και ολοένα και περισσότερα πειράματα λαμβάνουν χώρα τόσο με φυτικές, όσο και με ζωϊκές χρωστικές ουσίες για να έρθουμε πιο κοντά στην κατανόηση όχι μόνον του εύρους των χρωστικών ουσιών, αλλά και των τεχνικών λεπτομερειών της διαδικασίας της βαφής.

Ο αρχαιολόγος λοιπόν που ασχολείται με την πειραματική αρχαιολογία πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση της τεχνικής του αντικειμένου, το οποίο μελετάει. Πρέπει για παράδειγμα να έχει γνώσεις υφαντικής για να κάνει ανακατασκευές αρχαίων υφασμάτων στον όρθιο αργαλειό ή κεραμεικής για να κατασκευάσει πιστά αντίγραφα των αρχαίων εργαλείων και να συνεργάζεται και με ειδικευμένους τεχνίτες.