Χρησιμοι συνδεσμοι

 • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

       http://www.eie.gr

 • Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

       http://www.namuseum.gr/wellcome-gr.html

 • Aιγεύς - Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

       www.aegeussociety.gr

 • Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

       http://www.ims.forth.gr

 • Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

       http://www.sea.org.gr

 • Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - ΣΣΑΕΤΤΕ

       http://www.ssaette.gr/

 • International Council of Museums Greece - ICOM Greece

       http://network.icom.museum/icom-greece/

 • Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων ΥΠΠΟ – ΠΕΣΑ

       http://www.pesa.com.gr/

 

 • American Institute for Conservation of Historic & Artistic Works – AIC

       http://www.conservation-us.org/

 • Centre for Textile Research, University of Copenhagen

       http://ctr.hum.ku.dk

 • Textile Research Centre Leiden

       http://www.trc-leiden.nl/trc/

 • Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France

       http://c2rmf.fr

 • Musée du Quai Branly

       http://www.quaibranly.fr/en/

 • International Institute for Conservation of Historic & Artistic Works – IIC

       https://www.iiconservation.org/

 • Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France - C2RMF

       http://en.c2rmf.fr

 • International Council of Museums – ICOM

       http://icom.museum/

 • International Council of Museums- Committee for Conservation – ICOM-CC

       http://icom.museum/the-committees/international-committees/international-committee/committee-for-conservation/